Privacy & Cookie verklaring

Privacyverklaring en Cookieverklaring Lets-go2

 

Versie oktober 2018

 

In deze privacyverklaring kun je informatie vinden over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens die je achterlaat bij gebruik van de Lets-go2 community. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is Lets-go2 VoF, Grootmaat 52, 6903 XC Zevenaar (hierna: “Lets-go2”).

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop Lets-go2 omgaat met je persoonsgegevens, als je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven) of als je een klacht wilt indienen over de verwerking van je persoonsgegevens door Lets-go2, kun je contact opnemen met info@lets-go2.nl of 085-3031269. Als je niet tevreden bent over hoe Lets-go2 je klacht afhandelt kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap).

Bedenk je altijd goed dat informatie die je deelt via ons platform op het internet wordt geplaatst en daarmee over de hele wereld openbaar wordt. Als je een privé bericht wil sturen kan dat via onze chatfunctie.

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?
 2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?
 3. Op welke (wettelijke) grondslagen verwerken wij je persoonsgegevens?
 4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 16?
 5. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
 6. Met wie delen wij je persoonsgegevens?
 7. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?
 8. Wat zijn je rechten?
 9. Wijzigingen

                                                                                           

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

 

Lets-go2 is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wet- en regelgeving na te leven.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Account

Je kunt het Lets-go2 platform alleen gebruiken als je een account hebt aangemaakt. Je kan een account aanmaken door je naam en emailadres in te vullen. Eventueel kun je ook andere informatie achterlaten bij het aanmaken van een account, zoals je adres, geboortedatum, telefoonnummer, een biografie en een foto. Bedenk daarbij wel goed dat deze informatie openbaar wordt. Wij adviseren je daarom om privacygevoelige gegevens zoals je adres niet in te vullen bij het aanmaken van een account Na het inloggen op de community kan je bij jouw profiel de gegevens bewerken, vul hier niet jouw adres en telefoonnummer in aangezien ieder lid van de community dit dan kan zien. Je kan bij privacy kiezen om je profiel openbaar of profiel privé maken..

Wij gebruiken de gegevens die je achterlaat om een account aan te maken om je te registeren en je daarmee in staat te stellen onze dienst te gebruiken. We gebruiken je e-mailadres verder om je af en toe nieuwsbrieven en/of updates over onze community te sturen. Je kunt je altijd afmelden voor deze mailings door op de afmeldlink te klikken die is opgenomen onder elke e-mail die we je sturen.

Betalingsgegevens

Bij het aanmaken van een account vragen we je via iDeal een betaling te verrichten. Wij zien dan het bankrekeningnummer (IBAN) en de naam van de rekeninghouder. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt. Wij gebruiken deze gegevens enkel om je betaling en daaropvolgende betalingen te verwerken.

Berichten en chats

Nadat je een account hebt aangemaakt kun je een groep aanmaken en berichten plaatsen. Daarbij heb je ook de mogelijkheid om foto’s en video’s te plaatsen. De inhoud van deze berichten, foto’s en video’s worden op het platform geplaatst, waardoor deze door andere internetgebruikers kunnen worden bekeken. Communicatie tussen leden van het platform (zoals via chats) worden door ons opgeslagen, maar niet openbaar op het platform geplaatst.

In berichten of chats kun je alle gegevens delen die je wil, zoals details over je interesses en andere informatie. Het zou kunnen dat je gegevens deelt die kunnen beschouwd als “bijzondere persoonsgegevens”, bijvoorbeeld gegevens die (direct of indirect) iets zeggen over je raciale of etnische afkomst, seksuele geaardheid of religieuze overtuigingen. Door ervoor te kiezen deze informatie te verstrekken, stem je ermee in dat wij deze informatie verwerken. We raden je aan om goed na te denken over welke informatie je online deelt.

Wij slaan de gegevens die je in berichten en chats plaatst op. Indien wij een melding binnenkrijgen dat een bericht of een chat in strijd is met onze richtlijnen (zie onze gebruiksvoorwaarden) zullen we deze bekijken om te onderzoeken of de melding gegrond is en kunnen wij in dat geval het bericht verwijderen en daar op grond van de gebruiksvoorwaarden andere maatregelen aan verbinden. Wij kunnen de inhoud van openbare berichten verder gebruiken om te besluiten om in een bepaalde groep een aanbieding te plaatsen die aansluit bij het onderwerp van de grond. Zo kunnen wij bijvoorbeeld in een groep over het bezoeken van een restaurant een aanbieding met korting bij een restaurant plaatsen.

Klantenservice

Als je contact opneemt met onze klantenservice, verzamelen we de informatie die je ons tijdens dit contact geeft. Wij gebruiken deze gegevens om je vraag te beantwoorden of je probleem op te lossen en om onze community en dienstverlening te verbeteren.

Kortingsacties

Wanneer je ervoor kiest deel te nemen aan onze kortingsacties verzamelen wij de informatie die je gebruikt voor de registratie of deelname.

 

Informatie die via cookies wordt verzameld als je onze website bezoekt

Wij verzamelen analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als je de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IPadres van de bezoeker opgeslagen, waarbij het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard. De optie “gegevens delen” is uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google-Analytics.

Op welke grondslagen verwerken wij je persoonsgegevens?

 

Account

Als je een account aanmaakt verwerken we je gegevens om je deze dienst te kunnen verlenen. We gebruiken je gegevens dus omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst die je met ons sluit uit te kunnen voeren. Je e-mailadres gebruiken we om je updates en nieuwsbrieven te sturen. Dit is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te kunnen optimaliseren en uitbreiden. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze mailing door middel van de afmeldlink onderaan elk bericht.

Betalingsgegevens

Ook je betalingsgegevens verwerken wij omdat dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst. Deze gegevens hebben wij nodig om betalingen te kunnen verwerken.

Berichten en chats

Berichten en chats slaan wij op als deel van onze dienstverlening en dus ook ter uitvoering van de overeenkomst. Als je ervoor kiest om bijzondere persoonsgegevens te delen op het platform geef je ons daarmee toestemming deze op te slaan en daarmee te verwerken. Je kunt deze toestemming altijd intrekken en je kunt eenmaal geplaatste berichten ook altijd zelf weer verwijderen.

Klantenservice

De gegevens die je achter laat bij contact met de klantenservice verwerken wij omdat dit noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigde belang om je verder te kunnen helpen en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Kortingsacties

Wanneer je ervoor kiest deel te nemen aan onze kortingsacties verzamelen wij de informatie die je gebruikt voor de registratie of deelname om de actie te kunnen uitvoeren. Dit doen wij omdat het noodzakelijk is om de kortingsactie (en dus overeenkomst) uit te kunnen voeren en omdat dit noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang om je de dienst te kunnen leveren.

 

Informatie die via cookies wordt verzameld als je onze website bezoekt

 

Wij verzamelen gegevens over je bezoek aan onze website via Google Analytics op basis van ons gerechtvaardigde belang om bij te houden hoe onze dienst wordt gebruikt en om deze te kunnen verbeteren.

Wij verzamelen [gegevens over via cookie] op basis van de toestemming die je hebt verleend. etc

Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 16?

Nee. Lets-go2 is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16. Het is niet mogelijk om bij het aanmaken van een account in te vullen dat je onder de 16 jaar bent.

Wij verifiëren dat iemand niet jonger dan 16 is door bij het aanmaken van een account een betaling via iDeal te vragen. Verder kunnen helaas niet controleren of iemand liegt over zijn leeftijd en/of een bankrekening van een ander gebruikt. Het zou daardoor voor kunnen komen dat wij toch gegevens ontvangen met betrekking tot iemand die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt. Mocht je aanleiding hebben te denken dat dit het geval is, neem dan contact met ons op zodat we de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

 

Je kunt je account op elk moment stopzetten. Wij bewaren jouw accountgegevens dan nog uiterlijk een maand. Mocht het je niet lukken je account te verwijderen, neem dan contact met ons op via info@lets-go2.nl met het e-mailadres waaraan jouw account gekoppeld is. Wij verwijderen dan je account voor je.

Je betalingsgegevens bewaren wij tot zeven jaar na het boekjaar waarin de betaling heeft plaatsgevonden, om te kunnen voldoen aan onze fiscale administratieplicht.

Je gebruiksgegevens die we via cookies hebben verkregen bewaren wij twee jaar na je bezoek aan de website.

Berichten die je in de community plaatst blijven in beginsel altijd staan. Je kunt berichten die je zelf hebt geplaatst wel zelf verwijderen. Als je geen account meer hebt of als iemand anders informatie over jou heeft geplaatst en je wil dat deze gegevens worden verwijderd, kun je contact met ons opnemen via info@lets-go2.nl. Wij zullen dan jouw verzoek beoordelen.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

 

De Lets-go2 community is openbaar. Je gegevens worden dus met andere bezoekers van de website gedeeld. Wees je hier altijd van bewust.

Wij gebruiken derde partijen om ons te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van onze diensten, waaronder het hosten en onderhouden van gegevens en het verwerken van betalingen. Deze partijen verwerken daarmee jouw gegevens in onze opdracht. De gegevens worden opgeslagen op servers binnen de Europese Unie. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld als in deze privacyverklaring staat beschreven.

Als je meedoet aan een kortingsactie verstrekken wij je gegevens aan de aanbieder van de dienst of het product waarop korting wordt verleend.

We verstrekken je gegevens verder niet aan derden, tenzij Lets-go2 op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of tenzij dit noodzakelijk is voor doeleinden die nu nog niet te voorzien zijn (zoals het instellen van een rechtsvordering).

 

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

 

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde server opgeslagen. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

 

Wat zijn je rechten?

Behalve dat je elk moment je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens mag intrekken, zoals hierboven beschreven, heb je

 1. Het recht op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
 2. Het recht op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
 3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
 4. In bepaalde gevallen: het recht om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’), bijvoorbeeld als je je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens intrekt.
 5. Het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kan je rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met de hierboven genoemde contactpersoon.

Cookies verwijderen

 

De meeste webbrowsers kunnen je informeren hoe je kunt stoppen met het accepteren van nieuwe cookies, en hoe je bestaande cookies kunt verwijderen. Je kunt lezen hoe je dit voor jouw specifieke browser kunt doen door op "help" in het menu van je browser te klikken, of door te kijken op de website www.allaboutcookies.org.

Als je cookies wil verwijderen, lees dan de uitleg die verschijnt wanneer je hieronder op de browser klikt die jij gebruikt:

Voor mobiele apparaten kun je zelf regelen en beheren hoe je apparaat en browser bepaalde apparaat gegevens delen, door de privacy- en beveiligingsinstellingen op je mobiele apparaat aan te passen.

Wijzigingen

 

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op onze website en in onze app. We plaatsen een opvallende melding op onze website om je te informeren indien de privacyverklaring is gewijzigd en geven bovenaan de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden je aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen en - indien je contact met ons op wil nemen - te bekijken of de contactgegevens nog up to date zijn. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht.

0/5 (0 Reviews)